Functional Movements Screen

Functional Movements Screen (FMS)

FMS jest sposobem oceny jakościowej wzorców ruchowych, które są fundamentalne dla ruchu człowieka. Dzięki ocenie podstawowych wzorców ruchowych możemy zidentyfikować ograniczenia i występujące asymetrie tzw. „czerwone flagi” wpływające na czynności dnia codziennego, aktywność ruchową i sportową. Ocena FMS pozwala ukierunkować działania korygujące, które optymalnie reedukują właściwe wzorce ruchowe tym samym przywracając optymalną koordynację nerwowo-mięśniową.

FMS ocenia stabilność tułowia, zakres ruchu oraz jakość i symetrię wykonywania podstawowych ruchów funkcjonalnych.

Składa się z siedmiu testów ( głęboki przysiad, przejście nad płotkiem, wykrok w linii, ruchomość barków, uniesienie wyprostowanej kończyny dolnej w górę, pompka, próba stabilności rotacyjnej) oraz trzech testów bólu których dodatni wynik eliminuje z wykonywania próby.

Monitorując wynik oraz progres w działaniach fizjoterapeutycznych, terapeuta/trener może dobrać ćwiczenia najbardziej efektywne ćwiczenia dla pacjenta/sportowca.