Specjalistyczny Trening Medyczny

Jest to koncepcja treningowa powstała w oparciu o wiedzę medyczną , anatomiczną, biomechaniczną oraz zasady fizjologii człowieka, poszerzona o doniesienia literaturowe, najnowsze  trendy panujące w świecie sportu i rehabilitacji oraz własne doświadczenia trenerów pracujących tym systemem. Koncepcja ta jest niejako pomostem łączący rehabilitację, przygotowanie motoryczne, trening funkcjonalny oraz trening personalny. Połącznie wiedzy fizjoterapeutycznej z wiedzą trenerską pozwala w bezpieczny i skuteczny sposób osiągnąć założone cele.

STM po zabiegach operacyjnych

Powrót do pełnej sprawności po zabiegu operacyjnym możliwy jest w momencie pełnego wygojenia się naprawianej bądź uszkodzonej struktury, odzyskania bezbolesnych symetrycznych zakresów ruchomości oraz wyrównania deficytów siły mięśniowej jak i zarówno przywrócenie kontroli nerwowo-mięśniowej. STM jest integralną częścią  procesu rehabilitacji. Wykorzystując wiedzę medyczną na temat zabiegu i struktury oraz świadomość ruchu korzystając z najnowszych zdobyczy techniki w postaci elektromiografii przezskórnej (EMG) może w bezpieczny i nacelowany sposób przywrócić pełną sprawność.

STM u osób aktywnych

Koncepcja STM jest doskonałym rozwiązaniem dla osób aktywny w celu uniknięcia kontuzji oraz poprawy wyników. Każda kontuzja eliminuje zawodnika z treningu średnio na okres około 2-4 tygodni. Ograniczenia ruchomości, osłabienie mięśni stabilizacyjnych czy zaburzenie przewodnictwa nerwowo-mięśniowego może doprowadzić do przeciążeń czy urazów.  By  tego uniknąć należy zdefiniować „najsłabsze ogniwo” aby  w świadomy i nacelowany  sposób wprowadzić trening uzupełniający. W celu zdefiniowania czynnika predysponującego STM wykorzystuje jeden z najskuteczniejszych i najpopularniejszych   systemów do oceny funkcjonalnej FMS. Na podstawie przeprowadzonych testów wyciągane są wnioski oraz obierana jest strategia dalszego działania w celu prewencji urazów oraz poprawy podstawowych funkcji motorycznych.

STM u osób rozpoczynjących aktywność

Brak aktywności fizycznej  może doprowadzić do otyłości, chorób sercowo naczyniowych, cukrzycy czy problemów ortopedycznych (np.: ból dolnego odcinka kręgosłupa). Niemniej jednak nie przemyślana aktywność może doprowadzić do przeciążeń i problemów z narządem ruchu (ból stawów, przeciążenia układu mięśniowego itp.). Trening STM poprzez połączenie wiedzy medycznej z wiedzą z zakresu treningu pozwala w bezpieczny sposób rozpocząć aktywność fizyczną oraz  osiągnąć założone celów bez ryzyka wystąpienia urazów.